Национална служба трудова медицина КОРПОРА МЕД ООД

-
ОБЕКТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА

Службата по трудова медицина КОРПОРА МЕД ООД обслужва обекти в цялата страна.

h
ТРАДИЦИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРПОРА МЕД” ООД гр.Стара Загора е регистрирана в МЗ гр.София на 02.07.1999 г.

E
ОПИТ

Фирмата разполага с висококвалифицирани кадри с богат професионален и трудов опит


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРПОРА МЕД” ООД гр.Стара Загора

Регистрирана в МЗ гр.София с Удостоверение № 054/ 02.07.1999 г., пререгистрирана с Удостоверение 175-1 /16.05.2008 г. според изискванията на Наредба № 3/ 25.01.2008 г.

Защо да изберете Корпора Мед ООД ?

Обслужва обекти в цялата страна
Фирмата обслужва предприятия в различни региони в страната: област София, област Благоевград, област Пловдив, област Смолян, област Хасково, област Кърджали, област Стара Загора, област Бургас, област Габрово, област Сливен, “Минно-Енергиен комплекс “Марица – изток”.
В него работят висококвалифицирани кадри
В процеса на работа и благодарение на високо квалифицираните кадри, фирмата натрупа богат организационен опит:
- Стана инициатор и домакин съвместно с Министерството Здравеопазването на Първата национална конференция през 2001 г. на службите по трудова медицина;
- Фирмата е инициатор и основател на Асоциацията на службите по трудова медицина в България, създадена през 2001 г.
Разполага със собствени интелектуални продукти
За осъвременяването и по-качество и бързо преценяване на производствения риск със съответните мерки, въвеждане висок порядък на дейностите на службите по трудова медицина, службата създаде и свои интелектуални продукти като съвместно с “Банксофт” – Пловдив разработи - софтуерен продукт, осигуряващ бързо въвеждане на база данни и удобен достъп до тях при необходимост.

Клиентите за нас

През годините Корпора Мед ООД се утвърди като надежден партньор, извършващ своята дейност с висок професионализъм и качество на предлаганите услуги. Запознайте се с отзивите на някои от нашите клиенти.